سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 92/4/28 | 12:5 صبح | نویسنده : مرتضی اکبری

وفات حضرت خدیجه(س)

روبه تمامی مسلمین جهان

 تسلیت میگم
تاریخ : پنج شنبه 92/4/20 | 1:21 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

بعدازتو

        این همه

    بهتروخوب ترو کامل تروداف ترازتو

آمدند ورفتند

         دهنت سرویس چرانمیروی؟

می آیند؛می روند ومی روند

                  آمدی؛رفتی ونرفتی

نرفتی وهرشب باکفش های پاشنه بلندی

           که دوستشان داشتم

روی خیالم راه میروی

              ویاانجا

               آن گوشه نشستی و

 سیگارباریکت راچس دود میکنی

       ای کاش برمیگشتی

نمی خواهم همه چیز رو مثل گذشته کنم

حتی نمیخواهم بمانی

فقط ای کاش برمیگشتی و

               من می رفتم

این قانون است

آنکس که اول می رود

                   نمی رود...
تاریخ : چهارشنبه 92/4/12 | 10:12 صبح | نویسنده : مرتضی اکبری

سیگارم چه خوب درک میکندمرا...

وای که چه زیباکام میدهد...

این نوعروس هرشب تنهایی هایم...

لباس سپیدش راتاصبح برایم میسوزاند...

ومن تاصبح برلبانش بوسه میزنم...

چه لذتی میبرم ازاین همخوابی...

اوازجان مایه میگذاردو

من ازعمر...

هردومیسوزیم به پای هم...
تاریخ : جمعه 92/4/7 | 10:44 صبح | نویسنده : مرتضی اکبری

یه دخترتوتراس روبه رویی

                          یه شال سبزوهرروزمیتکونه

یه شال سبزو ساده که غروبا

                         پر از خاکستره آتش فشونه

پراز خاکستر آرزوهایی

                   که هر روز روی قلبش گر میگیرن
پر از خاکستر خوابای خوبی

                     که هر شب تو نگاه اون میمیرن
همین چند وقت پیش رویاشو توی

                          خیابون بی بهونه سر بریدن
همیشه راه پروازشو بستن

                    همیشه رو خیالش خط کشیدن
براش مرده و زنده فرق نداره

                             سیاست بازا پیرا و جوونا
همش دنباله قهرمان میگرده

                                  میون شاعرا آوازخونا
رو دیواره اتاقش چنتا عکسه

                     هدایت؛کاف گاف؛فرخزاد؛مایکل
یه عکس خاتمی چندتا مدونا

                  یه عکس تام کروز یه عکس فیدل
براش مرده و زنده فرق نداره

                        همش دنباله قهرمان میگرده
نمیدونه که تنها توی آینه

                              باید دنبال قهرمان بگرده
هنوز باور نداره که با دستاش

             جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده
یه دختر تو تراس رو به رویی

                       شبا کنسرت فریادش به راهه
صداش میگیره از بس غصه داره

                 نمیشه دیدش از بس شب سیاهه
ولی زنگ صداش میپیچه هر شب

                   تو شهری که چراغاش رنگ خونن
دیگه چند وقته که حتی چراغِ

                     چهار راهها میترسن سبز بمونن
میخواد یاد تموم شهر بمونه

                        بهاری که یکی برگاشو دزدید
درختی که قرنطینه شد آخر

                تو فصلی که زمین برعکس میچرخید

صداش لبریز حرفای نگفتس

                         سرش لبریز صد آتش فشونه

یه دختر تو تراس رو به رویی

                        یه شال سبزو هر روز میتکونه

یه شال سبزو هر روز میتکونه
             

یه شال سبزو هر روز میتکونه....
تاریخ : یکشنبه 92/4/2 | 12:39 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

http://upload.tehran98.com/img1/0ic39vp1miew1jtrwmw6.jpg


  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات