• وبلاگ : واسه دل خودم مينويسم
 • يادداشت : آسمون...
 • نظرات : 3 خصوصي ، 18 عمومي
 • چراغ جادو

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  + گل نيلوفر 


  http://www.tohidfoundation.com/wp-content/uploads/2009/11/Ghadir.jpg

  خوشــــــــا جــــاني که جـــانانش علــــــــــي است
  خوشــــــــا دردي که درمـــــــانش علــــــــــي است
  بــــــــــــود فـــــرمـانــرواي کــــــــــــــــــــــــــشور دل
  خوشـــــــا ملکـــي کـه سـلطانش علــــــــــي است
  بـــه چــــــرخ ديـــــــــــــــن نــجـــوم بيـــشـمار است
  ولـــــــي مــــاه درخشـــــانش علــــــــــــــــي است
  مگـــــــــــردد محفــــــل اســـــــــــــــــــــــــلام تاريک
  بلــــــــــــي شمع شبستــــانش علــــــــــــي است
  بنــــــــامش دفتــــــــــــر توحيــــــــــــــــــــــــد مفتوح
  خــــــــــوش آن دفتــر که عنوانش علـــــــــــي است
  بـــــــــه راه عشــــــــق پايان نيــست ليـــــــــــــــکن
  يقيــــــــــــن دارم که پايانــش علـــــــــــــــي اســت
  علــــــــــــــــــــــــــــــــي را بـر خليل الله فخريـسـت
  بلــــــــــي چــون ذبح عطشانش حسيـــــــن اسـت
  چــــــــه صحرايــــي است يا رب وادي عشـــــــــــق
  کــــــــــــه تنها مرد ميدانش حسيـــــــــــــن اســت
  گـــــــــرش نور خـــــــــــــدا خوانمش عجب نيســت
  خــــــــــدارا , اصــل ايمــان علــــــــــــــــــي اســت
  بگــــــــــــــــــــــــــــــــــو:
  بگـــــــــــــــــــــــو اهــــــــــــريمنـــان را تــو امشــب
  کـــــــه اين صحرا سليمانش علـــــــــــــــي اســت
  مويـــــــــد را چه غم باشد ز محشــــــــــــــــــــــــر
  کـــه پوزش خـــواه عصيـــانش علــــــــــــي اســت
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلـــــــــــــــــــــــــــــــــي
  عيد بر شما مبارک باد
  التماس دعا