سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 91/12/9 | 10:51 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

اگراین کنم؛

این به آن؛آن میگویدوآن به این؛این

آنان به اینان؛آن میگویندواینان  به آنان؛این

این وآن چه میگویند؟

همه ازاین میگویندوهمه ازآنان به اینان

تازه خدانکندکه بفهمندکه آن این را به آن گفته و

                                            این آنرا به این

این را که نگو ونکن ونباش ونخواه

اگرآنان این راببینند

به اینان آنی میگویند که آنان به اینی

شما اینوریدوآن میگویید

ومن آنم واین:

باشما هم محله ها وهمسایه هاوهم خون هاوهم سوارها

وهمه همه همه هم هایم

باهمه شما دلسوزانم

لطفا همه تان به صف شوید

حالا همه بروید وازاین؛با آنان واینان بگویید

یامن به همه شما

یاهمه شما به زندگی من
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات