سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 91/12/19 | 12:15 صبح | نویسنده : مرتضی اکبری

دلــم خــوش نـیـســت
غمـگینــم
کســی شــایـد نـمیفهمـد
کســی شـایـد نمیـدانــد
کســی شــایـد نـمیگیــرد
مــرا از دســت تنهایــی
تــــــو میخوانــی فقـطشــعریو زیــر لـب آهستــه میگویــی:
عجـب احســاس زیبــایــی
!!..."تـــو"هــم شــایـد نـمیـدانــی...!!
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات