سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
تاریخ : سه شنبه 92/1/6 | 11:39 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

این رابرای

خود

  خود

    خود

          تونوشته ام

به من چه که

          فاصله من تاتو

                  بیست هزارفرسنگ است

این را برای

خود

   خود

           خودنوشته ام

شاید دیگران هم

                 خودرادرونش بیابند
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات