سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 92/2/27 | 1:11 صبح | نویسنده : مرتضی اکبری

من نفسم بند توئه نرفته برمیگردم

خواستم فراموشت کنم نشد هرکاری کردم
خواستم صدامو نشنوی صداکنی اسممو

 گفتم همو نبینیمو بگی ببینیم همو

رفتم دلت تنگ بشه سنگ شد

خواستم دلم سنگ بشه تنگ شد
خواستم یکم دور بشم حس کنی تنها موندی

خواستم که جات خالی باشه دستمو اما خوندی
خواستم برم اما نخواستم به روم بیارم

که نمیتونم بی تو یک لحظه دووم بیارم
رفتم دلت تنگ بشه سنگ شد

خواستم دلم سنگ بشه تنگ شد
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات