سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 92/4/12 | 10:12 صبح | نویسنده : مرتضی اکبری

سیگارم چه خوب درک میکندمرا...

وای که چه زیباکام میدهد...

این نوعروس هرشب تنهایی هایم...

لباس سپیدش راتاصبح برایم میسوزاند...

ومن تاصبح برلبانش بوسه میزنم...

چه لذتی میبرم ازاین همخوابی...

اوازجان مایه میگذاردو

من ازعمر...

هردومیسوزیم به پای هم...
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات