سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 92/4/20 | 1:21 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

بعدازتو

        این همه

    بهتروخوب ترو کامل تروداف ترازتو

آمدند ورفتند

         دهنت سرویس چرانمیروی؟

می آیند؛می روند ومی روند

                  آمدی؛رفتی ونرفتی

نرفتی وهرشب باکفش های پاشنه بلندی

           که دوستشان داشتم

روی خیالم راه میروی

              ویاانجا

               آن گوشه نشستی و

 سیگارباریکت راچس دود میکنی

       ای کاش برمیگشتی

نمی خواهم همه چیز رو مثل گذشته کنم

حتی نمیخواهم بمانی

فقط ای کاش برمیگشتی و

               من می رفتم

این قانون است

آنکس که اول می رود

                   نمی رود...
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات