سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
تاریخ : پنج شنبه 92/6/14 | 11:39 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

وزن می کنیم

پسته؛نان خشک؛سبزی قرمه

بادام؛نان سنگک؛زعفران

لواشک؛پفک؛گز

پولکی؛سوهان وکشک

کشک؛کشک؛کشک

تمام من را ازبارت کم میکنی

وزن اصلی توشه بی من بودنت

به دست می آید

برو

برو ومطمئن باش

اضافه بارنخواهی داشت

خوب می دانم؛خوب می دانی

می روی وتمامت اینجا می ماند

می مانم وتمامم را می بری
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات