سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 92/6/29 | 3:57 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

آن ظهرداغ پانزده سالگیم

                       درآن کوچه باریک

من تمام بدنم می لرزید؛

توحواست بود ونبود

ناگهان     ؛      بوسه ای ازلبانت دزدیدم

توازخجالت سرخ شدی ومن تمام ترسم ازاین بود

                                                   که مبادا ایدزبگیریم

آنروزهاایدزبرسرزبانها بودوازدهان هم منتقل می شد

نمی دانم چه طعمی داشت لبانت که

                           بعدازآن همه سال که این همه بوسه دزدیدم ودزدیدند

دیگر     ؛    تکرار    ؛        نشد
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات