سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
تاریخ : پنج شنبه 92/7/4 | 9:31 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

همه چیزدرست و

همه آزمایش ها ok

حتی آن لحظه که

                 آن پرستارداف

من رابادست راستش؛

لخت مادرزاد

     به دنیاآورد و

بادست چپش

 ضربه ای به پشتم حواله کرد

آن لحظه ؛

من که دردستانش

دنیارا زیر رو می دیدم

عر زدم

من هنوزهم سالمم عزیزم

من هر روز زاده می شوم

من  ؛  عاقلانه  ؛  دیوانه ام
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات