سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 92/7/13 | 10:33 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

تنهای تنهام

ای کاش همراهی داشتم که

خالصانه دوستم داشته باشدو

اگرساعتی صدایم رانشنیدنگرانم شود

مگراین خواسته زیادی است؟

توآمدی ومن به آرزویم رسیدم

ولی  ؛

توتمامت ازآن من بود

من بد نشدم عزیزم؛

توبیش ازاندازه خوب بودی

توچاره ای جزتمام شدن نداشتی ومن ؛

من جذابیت میخواستم و

بعدازتو ؛ جذابیت ازبدی می آمد

ای کاش . . .

حواسم نبود و ای کاش را گفتم و اوآمد

اوندید و من دیدم

اونکرد ؛ من کردم

اونبود ؛ من بودم

من توشدم و  او من  وتو او

دل کندن من ازاومحال است

همچون دل کندن توازمن

به خدا خسته شدم ؛ ای کاش تنها بودم

می دانم مشکلم ؛ نه تویی ؛ نه او ؛ نه تنهایی

مشکل این است که آرزو کردن نمی دانم

مشکل این است که به آرزوهایم می رسم

  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات