سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 92/7/24 | 1:26 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

حالاگیریم

دیگرآن کافه که می رفتیم نروم و

دیگردرآن جیگرکی کثیف کنارخیابان خوئک نخورم و

دیگرصبح ها کله پاچه نزنم و

دیگرشبها درخیابان بی هدف را نروم و

دیگر زیرباران نروم ودهانم رابازنکنم وباران نخورم و

دیگرباهیچکس بازی مشاعره فحش نکنم و

دیگرشورت تامی نپوشم و

دیگرادای رقص کسی را درنیاورم و

دیگرازخانه بیرون نروم؛

بااین میزوصندلی وآشپزخانه ولیوان وکامپیوتر  چه کنم؟

بادستشویی وتوالت چه کنم؟

دهنت سرویس؛من وتو در توالت هم خاطره داریم

تومثل این آخرین کام ازآخرین نخ سیگارساعت سه نصف شبی

پرازحسرت نبودو

پرازجعبه خالی سیگارو

دوچشم بدون خواب و

شبی که خیال صبح شدن ندارد...
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات