سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
تاریخ : پنج شنبه 92/8/16 | 11:33 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

        خدایی خداغریبه

غریبه؛چون که ماعاشقش نشدیم

             غریبه؛بنده ی لایقش نشدیم

                  غریبه؛رهرو صادقش نشدیم

امون زغفلت امون زتهمت

  ازدست ما توغیبته حضرت حجت

                   گناه شدعادت؛غیبت عبادت

                     جالب اینه گذاشتیم سرخدا هم منت

هرجا ریا شد   بسم خدا شد

            همه دکان واکرده ایم حتی توهیئت

چیو ببینه دل سیاهو؟

              یا رو زبون اللهم الرزقناشهادت

از امربه معروف ترسیدیم

         حاجی و دور شیطان گردیدیم

همسایه یتیم وسیرخوابیدیم

           ما به زمین خورده خندیدیم

خدا نفهمیدیم خدا نفهمیدیم خدا

    خدایی خداغریبه خدایی خدا غریبه

غریبه؛چون که راحت گناه کردیم

          غریبه؛به نامحرم نگاه کردیم

                   غریبه؛نامه فقط سیاه کردیم

فروختیم ایمان؛خریدیم نان

        خاک میخوره به روی تاقچه هامون قرآن

سحرنه حالی نه خمس مالی

                   اسممونم گذاشتیم عبد شاه مردان

شیعه ی حرفی آدم برفی

               هنوزنمک نخورده میشکنیم نمکدان

یه پاتومحراب یه پالب آب

               روبروی عکس شهید؛عکس شهیدان

بگوخداغرق امیدم کن

     بی خریدارم خریدم کن

            پیش حسین روسفیدم کن

                    نذر ابوالفضل رشیدم کن

                       خداااشهیدم کن خداااشهیدم کن

غریبه؛که دوسش داریم واسه حاجت

              غریبه؛می پرستیمش براجنت

                      غریبه؛که به تنهایی کرده عادت

توراه پاکی زدیم به خاکی

            چه عاشقی چه مجنونی چه سینه چاکی

جای حرم کیش؛جای پرچم دیش

                  چه ساده برمقدسات میشه هتاکی

این وضع ناموس کوکف افسوس

                     نکشیدیم خجالت ازچادرخاکی

دیگه شیطان شد  ایاک نعبد

               ببین خدارو ول کردیم میگردیم باکی

بگو خدارحمی به حالم کن

          لکه ی ننگم زلالم کن

               عشق خودت رو مدالم کن

                               بکش ودرعلقمه چالم کن

خداحلالم کن خدا؛خداحلالم کن خدا
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات