سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
تاریخ : جمعه 93/2/5 | 5:25 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

ما باهم پرواز می کنیم

فقط به این دلیل که خوش می گذرد

ولی ؛ اگر روزی . . . ؛نه

من تمامت را می خواهم ؛ همیشه تمامت را میخواهم

بیاکلمات را تغییر دهیم وبه هم قول بدهیم ؛عزیزم من به پایان این همه خوبی مشکوکم

مگرهمیشه ؛ همیشه معنی می دهد؟

همیشه به محض انکه همیشه را به زبان بیاوری ؛ همه چیز انتها پیدا میکند

به خدا قبل از به زبان آوردن همیشه وهمه چیز ؛خیانت هم معنی نداشت

ماباهم برای همیشه باهم پرواز می کردیم

فقط به این دلیل که خوش می گذشت

می دانم که نمی توانیم ؛همیشه ازهمدیگرتماممان رابرای همیشه میخواهیم...
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات