سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 89/9/22 | 9:49 عصر | نویسنده : مرتضی اکبری

پیام نماز ظهر عاشورا


اگر این دو عامل درک نگردد به نظر میرسد که پیام عاشورا بصورت کامل درک نشده است. آن دو عنصر عبارتند از:
 

الف ـ روح عبودیت و تسلیم پذیری امام(علیه السلام) در مقابل معبود خویش.
 

ب ـ توجه دادن و اهمیت به نماز و نقش و سازندگی آن

روح عبودیت امام(علیه السلام)

تردیدی نیست در اینکه تجلی ایمان آدمی در عبودیت او نهفته است و سیره همه انبیاء و اولیاء الهی بر این بوده است

که در مقابل معبود و خالق خویش تسلیم بوده اند. با دقت و توجه در رفتار و اعمال ائمّه معصومین(علیهم السلام) به

این نتیجه می رسیم که همه کمالات معنوی و درجات عرفانی و مراتب روحانی آنها محصول روحیه تعبد پذیری در مقابل

عظمت خالق و پست شمردن و عدم اعتنا به قدرتهای پوشالی و تصنعی بوده است. عظم الخالق فی انفسهم فَصَغُرَ

مادونه فی اعینهم. (خداوند درنظر آنان بزرگ است و غیر او در دیده آنها کوچک)

پیام بلند این حرکت امام(علیه السلام) مبیّن غایت و صلت عاشق با معشوق و مُحِب با محبوب خویش است که این حلقه

در سختترین شرایط گسستنی نیست. این است الگو و اسوه همه عاشقان حق و هر آن کس که داعیه اطاعت محض و

عشق به وصال حق را درسر دارد باید چنین باشد که سراسر زندگی شهدای ما در نظام مقدس اسلامی ثابت کننده همین

حقیقت بوده است

توجه به نماز و نقش سازنده آن

این همه توجه و عنایت به نماز، نشانه گویاترین پیام عملی امام به پیروان خویش است بر اینکه سرنوشت انسان با

نماز در دین گره خورده است و آن کس که برای نماز در دین جایگاه ویژه و خاص را قائل نیست در دینداریش تردید

است. چون چگونه میتوان عزادار و سوگوار واقعی امام بود و در عین حال به نماز که نزد امام آن همه اهمیت داشت را

مهم نشمرد. و چگونه میشود که کسی برای امام عزاداری نماید در حالیکه حافظ نماز خود نباشد. خود را علاقمند به او

بداند و نماز را سبک شمارد. برای او سینه بزند ولی دل به خدا نسپارد. برای او اشک بریزد ولی رشک الهی بر دل

نداشته باشد. خود را شیعه و شاگرد مکتب او بداند ولی بارزترین، آرم و نشانی از تشیع و پیروی او را نداشته باشد.

طبل عزای شهیدان کربلا را به صدا در آورد و صدای آن را به گوش دیگران برساند ولی گوشهای خودش با آهنگ

ناموزون شیاطین و صدای طبل ابلیس آشنا باشد و یقین داشته باشد که امام و یارانش در روز عاشورا نمازشان را

ترک نکردند ولی خود با کوچکترین بهانه به نماز پشت پا زند. کسی که چنین رفتاری داشته باشد و در عین حال خود

را از پیروان مکتب عاشورا بداند قطعاً پیام عاشورا و فرهنگ عاشورایی را درک نکرده است.

چون پیام نماز امام در ظهر عاشورا بدین معناست که هیچ عاملی نمیتواند موجب ترک نماز شود و هیچ عذری بر ترک

آن پذیرفته نیست و نیز بزرگترین واقعه و حادثه زندگی نباید باعث فاصله افتادن نماز از وقتش گردد.

بنابر این نتیجه میگیریم که نماز ظهر عاشورا در خطیرترین و حساسترین زمان، حداقل این پیام را بدنبال دارد که شیعه

راستین امام حسین(علیه السلام) باید دو نشان داشته باشد تا بتواند پیروی خود را از آن امام بزرگوار ثابت کرده باشد.

یکی داشتن روح تعبد و تسلیم پذیری و دیگر اهتمام داشتن به اوقات نماز در تمام حالات زندگی که این دو، آرم و نشان شیعه است.
باشد که همه ما مسلمین خصوصاً نسل جوان در همه فراز و نشیبهای زندگی چون پیشوایان خود عامل به دین باشیم و

نماز را که از ارکان دین است همیشه پا بر جا بداریم
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات